ZAPASKA MASARSKA

WODO TŁUSZCZO ODPORNA
ZAPASKA MASARSKA ZMK-WOD
FARTUCH KELNERSKI ZAPASKA Z KARCZKIEM